Jdi na obsah Jdi na menu
 


B - Informace o laboratoři

B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje

název organizace : Labora Týn nad Vltavou s.r.o.

idenifikační údaje: IČO – 62502824

typ organizace : nestátní zdravotnické zařízení

adresa : Biochemická laboratoř, Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou

umístění : Městská poliklinika Týn nad Vltavou, Sakařova 755, 375 01 Týn nad Vltavou,  první patro

název laboratoře : Biochemická laboratoř

statutární zástupce : Darina Šťastná, Marie Dvořáková

okruh působnosti laboratoře: pro ambulantní specialisty a praktické lékaře

předmět činnosti: biochemická a hematologická laboratoř

vedoucí laboratoře: RNDr.Marie Zemanová

lékařský garant odbornosti 801 :MUDr.Karel Kalla

lékařský garant odbornosti 818: MUDr.Marie Holečková

analytický garant odbornosti :801 RNDr.Marie Zemanová

management jakosti: RNDr.Marie Zemanová

 

B-2 Základní informace o laboratoři

telefon: 385 732 964, 385 731 212

e-mail: labora.tyn@seznam.cz

 

B-3 Zaměření laboratoře

Laboratoř zpracovává biologický materiál od pacientů praktických lékařů a lékařů specialistů dle jejich požadavků,také od veterinárních lékařů. Provádí vyšetření také pacientům samoplátcům dle smluvní ceny. Zabývá se biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní  biochemická a hematologická vyšetření . Seznam prováděných vyšetření je součástí„Laboratorní příručky“ (dokument určený pro uživatele laboratorních služeb).

Úroveň práce při provádění laboratorních vyšetření je sledována jednak systémem interní kontroly kvality a jednak v cyklech Externí kontroly kvality SEKK.

 

B-4 Úroveň a stav akreditace pracoviště

Laboratoř je v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru. Splnila podmínky  Auditu II pro klinické laboratoře vydané NASKL ČLS JEP, s platností do 11.12.2015.

 

B-5 Organizace laboratoře

Provozní doba:

Laboratoř:           PO: 6.00- 14.30, ÚT: 5.30-14.00, ST: 6.00-14.00, ČT+PA: 6.30-14.00 

Odběry:              PO+ST+ČT+PA: 07.00-8.30,   ÚT: 6.00-8.30

 

Pracovní režim laboratoře:  

Laboratoř zajišťuje denní provoz s přesně definovaným spektrem biochemických a hematologických vyšetření, provádí odběry pro všechny ordinace lékařů polikliniky, vyšetření jsou prováděna průběžně.

V úterý, ve čtvrtek a v pátek jsou  prováděny odběry a analýzy pro diabetickou poradnu, v pondělí a ve středu jsou prováděny odběry a analýzy pro pravidelnou kontrolu koagulací, ve čtvrtek jsou vyšetřovány oGTT.

 

B-6 Spektrum nabízených služeb

  • Základní biochemická hematologická, hemokoagulační vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, sérum, plasma, moč)

  • Poskytování žádanek na požadovaná vyšetření

  • Poskytování zkumavek na vyšetření močí

  • Zaslání vzorků k vyšetřením do jiných laboratoří

  • Bezpečné zpracování výsledků v laboratorním informačním systému, jejich vytištění a bezpečné předání ordinujícím lékařům

 

Podrobný seznam nabízených vyšetření je k dispozici v kapitole F