Jdi na obsah Jdi na menu
 


F. Abecední seznam laboratorních vyšetření

Název metody - synonyma - rozmezí referenční meze - jednotky - poznámky - odběr 

 

ALP - alkalická fosfatáza

0,67 -2,17 ukat /l muži, 0,58-1,75 ženy, děti do 7,3 ukat/l, směs izoenzymů, stanovení ruší EDTA, citrát -snížení koncentrace.

ALP je vyšší v dětském věku, při kostních metastázách, jaterních onemocněních. Srážlivá krev.

 

ALT - alaninaminotransferáza

0,17-0,83 µkat/l muži, 0,17-0,58 ukat/l ženy

Cytoplazmatický enzym , stoupá při onemocnění jater. Stanovení ovlivňuje hemolýza., věk,alkohol, hmotnost.  Srážlivá krev

 

ASLO - antistreptolysin

dospělí 0-200 IU/ml

děti 0- 150 IU/ml

Je ukazatelem stupně streptokokové infekce a jejího vývoje (reumat.horečka,endokarditida), nespecif.zvýšení TBC, hepatitis, leukemie. Srážlivá krev.

 

AST - aspartátaminotrnasferáza

0,17-0,83 µkat/l  muži, 0,17-0,58 ukat/l ženy

Mitochondriální enzym (srdce,játra,svaly). Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž,věk,alkohol,hemolýza,trombolýza. Srážlivá krev.

 

BILIRUBIN 

                  - Bilirubin konjugovaný - přímý D Bi

0-4 µmol/l

Stanovení ovlivňuje hemolýza,chránit před přímým světlem - snižuje konc,stoupá při nemocech jater. Srážlivá krev                           

 

                   - Bilirubin celkový - T Bi

1-17,1 µmol/l

Stanovení ovlivňuje hemolýza,chránit před přímým světlem - snižuje konc.Stoupá při nemocech jater. Srážlivá krev.

 

CELKOVÁ BÍLKOVINA

66-83 g/l

Při stanovení celkové bílkoviny v séru stanovujeme celkovou hmotnostní koncentraci všech bílkovin rozpuštěných v séru. Změny této koncentrace souvisí hlavně se snížením koncentrace albuminu nebo se zvýšením, případně snížením, koncentrace imunoglobulinů. Ve srovnání se stanovením celkového proteinu v plazmě jsou plazmatické hodnoty koncentrace vyšší, což odpovídá koncentraci fibrinogenu.

Koncentrace CB v séru je výrazně závislá na poloze pacienta při odběru (rozdíl koncentrace vsedě a vleže až 10%).Ovlivnění fyzickou zátěží, ruší hemolýza, lipémie.Delší komprese paže není vhodná. Srážlivá krev.

 

CRP - C-reaktivní protein

0-5    mg/l

dominující protein akutní fáze, aktivátor komplementu, vzestup u bakter.infekcí, reumat.onemocnění, AIM.Srážlivá krev.

 

FW - sedimentace erytrocytů

ženy 7-12 mm, muži 3-5 mm

Vyšetřením se zjišťuje rychlost samovolné sedimentace erytrocytů za časovou jednotku za standardních podmínek. Tato rychlost především závisí na tendenci erytrocytů tvořit agregáty. Rozhodující vliv na aglomeraci erytrocytů má koncentrace fibrinogenu a globulinů v plazmě. Tvar, počet a velikost erytrocytů ovlivňují sedimentaci již méně.

Ovlivnění sedimentace erytrocytů kromě zánětlivých a nádorových onemocnění způsobuje:

·         nedodržení poměru mezi krví a protisrážlivým činidlem,

·         teplota, při které se sedimentace provádí,

·         interval mezi odběrem a zahájením sedimentace,

·         abnormální fibrinogenémie,

·         menstruační cyklus, těhotenství,

·         orální kontraceptiva, dextrany, protizánětlivé léky (salicyláty, kortizon, indometacin, fenylbutazon),

·         anemie, makrocytóza, polyglobulie (včetně vysokého hematokritu u novorozenců), abnormity erytrocytů,

·         hyperlipoproteinémie

Nesrážlivá žilní krev, 1 díl citrátu+4 díly krve.

Maximální čas mezi odběrem krve a provedením sedimentace je 15 minut!

 

GLUKÓZA krev – glykemie

3,5 – 5,6 mmol/l

Glukóza slouží jako zdroj energie pro všechny buňky, její koncentrace v krvi (glykemie) je udržována v konstantním rozmezí hormonálně: inzulin glykemii snižuje, glukagon, adrenalin, kortizol a růstový hormon ji zvyšují. Fyziologicky se koncentrace glukózy v plazmě zvyšuje postprandiálně, klesá při hladovění. Patologické zvýšení glykemie (hyperglykemie) nastává při nedostatečné tvorbě nebo využití inzulinu, při nadprodukci jeho antagonistů, při hypertyreóze, onemocnění centrálního nervového systému a jaterních chorobách. Zvýšená glykemie vede k hyperosmolaritě s nebezpečím komatózních stavů. K patologickému snížení koncentrace (hypoglykemii) dochází při nadprodukci inzulinu, endokrinopatiích způsobujících nedostatek jeho antagonistů, nedostatečné tvorbě glukózy glukoneogenezí a při některých vrozených poruchách enzymů metabolismu sacharidů. Nebezpečím hypoglykemie je nedostatečné energetické zásobení mozku.

 

Hodnota 5,6 mmol/l rozlišuje mezi normálním a zvýšeným rizikem diabetu, hodnota 7,0 mmol/l rozlišuje mezi přítomností a nepřítomností diabetu

 

Stabilita biologického materiálu: 20-25C: sérum - 1 den, 4-8C: sérum - 7dnů, 20-25C: plazma:1den,  plná krev: 15 min +, 4-8C: plazma:1týden za předpokladu zabránění hemolýze přidáním NaF. Srážlivá krev.

 

GLUKÓZA moč - glykosurie

0 - 1 mmol/l

Při překročení renálního prahu pro glukózu (glykemie 10 mmol/l po dobu 15 minut) dochází ke ztrátám glukózy močí (glykosurie) a současně i ke zvýšeným ztrátám vody. V těžkých případech je následkem hyperosmolarita s výraznou žízní, případně i nervovými poruchami (závratě, bolesti hlavy, poruchy vědomí až hyperosmolární kóma. Moč.

 

Glukózový toleranční test – oGTT

mmol/l

Poznámka k interpretaci výsledků: hodnota nižší než 7,8 mmol/l - vyloučení DM;  7,8 mmol/l až 11,1 - porušená glukózová tolerance;  více než 11,1mmol/l - dg DM . Podkladem pro hodnocení je hodnota glukózy v plazmě žilní krve po 2hodinách po zátěži 75 g glukózy.

Stabilita biologického materiálu: 20-25C: viz glukóza, 4-8C: viz glukóza

Srážlivá krev a moč.

 

GMT- Gama-glutamyltransferáza

0,10 – 1,19 ukat/l

marker jaterního onemocnění,některých nemocí pankreatu a štítné žlázy , odběr nalačno po nejméně 8 hod.lačnění, stanovení ruší hemolýza, hladinu ovlivňuje požití alkoholu, léků (tricykl. antidepresiva, antiepileptika), těhotenství

Stabilita biologického materiálu: 20-25C: 3 dny, 4-8C: 7 dnů. Srážlivá krev.

 

HAMBURGERUV SEDIMENT

elementy/s

Ery 35/s, Leuko 70/s, válce hy. 1/s

Biologický materiál: moč sbíraná 3 hodiny, ihned dodat do laboratoře

Stabilita biologického materiálu: 20-25C: 2 hodiny

 

CHOLESTEROL - celkový

3,4-5,2 mmol/l

Vhodná doba lačnění je 12 hod.Delší komprese není vhodná.Stanovení ovlivňuje věk,pohlaví,alkohol,dieta ,fyzická aktivita, ikterus,hemolýza,kofein,poloha při odběru( ve stoje je hodnota vyšší),těhotenství.Jedno stanovení koncentrace není směrodatné vzhledem k výraznému intraindividuálnímu rozptylu..

Poznámka k interpretaci výsledků: Doporučená hodnota je koncentrace cholesterolu nižší než 5,0 mmol/l, jde o

diskriminační hodnotu mezi standardním a zvýšeným rizikem kardiovaskulárního onemocnění.

U dětí hodnotí odborník.

Stabilita biologického materiálu: 20-25C: 24 hodin, 4-8C: 7 dnů, Srážlivá krev

 

CHOLESTEROL - HDL

0,91-3,00 mmol/l.

Stabilita biologického materiálu: 20-25C: 1 den, 4-8C: 7 dnů

Vhodná doba lačnění je 12 hod.Delší komprese není vhodná.Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž, alkohol. Jedno stanovení není směrodatné vzhledem k výraznému intraindividuálnímu rozptylu. Srážlivá krev.      

 

CHOLESTEROL - LDL

0-3,4 mmol/l

Vhodná doba lačnění 12 hod.

Stabilita biologického materiálu: 20-25C: 12 hodin, 4-8C: 10 dnů Srážlivá krev

 

INDEX ATEROGENITY - IA

do 3

výpočet z cholesterolu celkového a HDL

KO + DIF–Krevní obraz a třípopulační diferenciál (automatický rozpočet :granulocyty,monocyty,lymfocyty)

Referenční rozmezí jednotlivých parametrů KO se liší pro různé věkové kategorie a pohlaví a je vždy uvedeno ve výsledkovém listu.

Manuální diferenciální rozpočet leukocytů je vyšetřován  mikroskopicky a nález je vložen  ke krevnímu obrazu.

Nesrážlivá žilní krev s K3EDTA.

 

KREATININ

44-110 umol/l

Ukazatel funkce ledvin, lze použít pro odhad rychlosti glomerulární filtrace.

Stanovení ruši ikterus, hemolýza.Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž, množství svalové hmoty, věk, pohlaví, cir-

kadiánní rytmy. Srážlivá krev.

Stabilita biologického materiálu: 20-25C: sérum, moč - 2 dny, 4-8C: sérum: 7 dnů, moč: 6 dnů

 

KRVÁCIVOST – DUKE

90 – 300 s

orientační test na kvalitu primární hemostázy, měří se doba , za kterou dojde ke spontánnímu zastavení krvácení ze standardního vpichu

odběr: kapilární krev  z  ušního lalůčku

 

KYS. MOČOVÁ

140-417 umol/l

Zvýšení při vyšším příjmu purinů (maso,vnitřnosti, zvěřina), při nižším odbourávání (dna) nebo vylučování (nemoci ledvin).

Stanovení ruší ikterus, hemolýza.Stanovení ovlivňuje věk,příjem alkoholu, dieta, léky.

Srážlivá krev.

 

MOČ CHEMICKY

0 - arb.jednotky

Vyšetření na přítomnost bílkoviny, glukosy,ketolátek,bilirubinu, urobilinogenu a krve v moči.

Stabilita biologického materiálu: 20-25°C: 2 hodiny

Čerstvá moč.

 

MOČ + SEDIMENT

Vyšetření na přítomnost bílkoviny, glukosy, ketolátek, bilirubinu, urobilinogenu a krve v moči a

na přítomnost morfologických částic /erytrocyty, leukocyty,válce, epitelie, krystaly, drť, bakterie, trichomonady, kvasinky, plísně, spermie a hlen/

Čerstvá moč.

 

MOČOVINA - urea

3-11,9  mmol/l

Urea je konečný produkt odbourávání bílkovin. Je syntetizována v játrech a vylučována močí. Koncentrace urey v séru závisí na množství bílkovin přijímaných potravou, na stupni katabolismu exogenních i endogenních proteinů, na ureosyntetické schopnosti hepatocytů, na stavu hydratace a míře vylučování ledvinami. Stanovení koncentrace urey se používá hlavně pro posouzení funkce ledvin a úrovně katabolismu proteinů.

Stabilita biologického materiálu: 20-25C: sérum: 7 dní, moč: 2 dny, 4-8C: sérum: 2 týdny,

moč: 1 týden. Srážlivá krev.

 

PTT - protrombinový čas, tromboplastinový čas

26-36 s

Měří se doba srážení citrátové plasmy po přidání tromboplastinu

Nesrážlivá krev. 1díl citrátu+9 dílů krve.

 

RF – revmatoidní faktor

0-14 IU/ml

latex imunoturbidimetrický   test pro kvantitativní určení revmatoidního faktoru

Srážlivá krev.

 

QUICK - tromboplastinový poměr, protrombinový čas  vyjádřený INR

do 1,2 bez léčby

Vyjadřuje poměr mezi časem nemocného a časem kontrolní plazmy s přepočtem na hodnotu, která by se získala  standardizovaným mezinárodním tromboplastinem.

Používá se k monitorování antikoagulační léčby dikumarolovými preparáty. Test je ovlivněn při léčbě heparinem.

Nesrážlivá krev. 1díl citrátu+9 dílů krve.

 

TGL - triacylglyceroly

0,85-2,26  mmol/l

Poznámka k interpretaci výsledků:Standardní riziko kardiovaskulárního onemocnění do 2,3 mmol/l, zvýšené do 4,5 mmol/l, vysoké riziko nad 4,5 mmol/l

Odběr je nutné provést nalačno, s vyloučením příjmu alkoholu v posledních 24 hodinách. Jedno vyšetření koncentrace sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu.

Stanovení ruší ikterus, ovlivňuje věk, pohlaví,alkohol, dieta

Stabilita biologického materiálu: sérum:  20-25C: 3 dny, 4-8C: 10 dnů. Srážlivá krev.

 

 

Kód výkonu                                         analyt                                                  přístroj
…………………………………………….......……………………………………………………….

09131                              krvácivost podle Duke.

09133                              sedimentace erytrocytů

81211                              glukóza moč kvalitativně

81363                              bilirubin konjugovaný                         Analyzátor biochemický                                                                                                                  COBAS  Integra 400 plus

81337                               ALT                                                                       

81357                               AST                                                                           

81347                       analýza moči chemicky a mikroskopicky      Mikroskop Biolar  

81361                       bilirubin celkový                                     Analyzátor biochemický                                                                                                                   COBAS Integra 400 plus
81365                       bílkoviny celkové                                                           

81367                       bílkovina kvalitativně /moč/

81421                       fosfatáza alkalická /ALP/                                                

81427                       fosfor anorganický                                                          

81435                       gamaglutamyltransferáza /GMT/                                      

81439                       glukóza kvantitativní stanovení                                                                                                                                                                      Analyzátor  Super  GL

81443                       glukozový toleranční test /WHO/                                               

81471                       cholesterol celkový                                                         

81473                       cholesterol HDL                                                              

81527                       cholesterol LDL                                                          výpočet

81499                       kreatinin                                                 Analyzátor biochemický                                                                                                                    COBAS Integra 400 plus

81523                       kyselina močová                                                            

81621                       urea                                                                               

81611                       triacylglyceroly                                                               

91153                       CRP                                                                                

91503                       stanovení hladin antistreptolyzinu o /ASLO/                     

91501                       stanovení hladin revmatoidního faktoru   /RF/                                                               

96163                       kompletní KO se 7 parametry                  NIHON KOHDEN Celltac

96165                       kompletní krevní obraz s 18 parametry (3 populační diferenciál)     

96221                       vyšetření KO s 5parametry na automat.anal.                                   

96621                       APTT                                                      koagulometr BENC CL 4  

96623                       tromboplastinový test                                                             

96315                       analýza krevního nátěru                      mikroskop  BIOLAR - Polsko

96321                       počet trombocytů mikroskopicky                                     

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář